ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 13 เข้าชมวันนี้
  • 103 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,841 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6676000 ต่อ 225500 (IP Phone) โทรสาร : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th หรือ sangam.customs@gmail.com

นายธีระ สุวรรณพงษ์ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ ให้การต้อนรับ คณะผู้ดำเนินโครงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายธีระ สุวรรณพงษ์ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ ให้การต้อนรับ คณะผู้ดำเนินโครงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน (Facilitating Trade for Agricultural Goods in ASEAN : FTAG) ในประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยพืชรวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการค้าสินค้าผักและผลไม้สดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ภายใต้กาสนับสนุนของกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในส่วนของประเทศไทยมีสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ในการนี้ท่านนายด่านฯ ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นการค้าสินค้าผักและผลไม้สดระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในบริบทของด่านศุลกากรช่องสะงำ

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 มีนาคม 2561 12:58:32
จำนวนผู้เข้าชม : 408
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร