ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 14 เข้าชมวันนี้
  • 850 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,720 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6676000 ต่อ 225500 (IP Phone) โทรสาร : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th หรือ sangam.customs@gmail.com

ด่านศุลกากรช่องสะงำจัดประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ด่านศุลกากรช่องสะงำจัดประชุม การดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงการดำเนินงานของด่านศุลกากรช่องสะงำ ภายใต้นโยบายของกรมศุลกากร และเป็นการเผยแพร่พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมศุลกากร รวมถึงบริบทของด่านศุลกากรช่องสะงำในเรื่องการพัฒนาและการส่งเสริมการค้าชายแดน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 เมษายน 2561 15:32:21
จำนวนผู้เข้าชม : 325
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร