ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 18 เข้าชมวันนี้
  • 40 เข้าชมเดือนนี้
  • 20,917 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6676049 (IP Phone) โทรสาร : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ประชุมสภากาแฟที่ช่องสะงำ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายธีระ สุวรรณพงษ์ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ เข้าร่วมสภากาแฟ ของหน่วยงานบริหารจัดการชายแดนช่องสะงำ มีการหารือในประเด็นการบริหารจัดการชายแดนในบริบทของแต่ละหน่วยงานใน 2 ประเด็น คือ
     1. การบริหารจัดการพื้นที่ ณ บริเวณพรมแดน ได้แก่ การจัดสถานที่จอดรถสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ ระบบสาธารณูปโภคและการดูแลสภาพภูมิทัศน์
     2. การนำเข้า-ส่งออก ซึ่งด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษมีการเฝ้าระวังเรื่องการนำเข้าสุกร ด่านตรวจพืชช่องสะงำมีการเฝ้าระวังโรคใบด่าง ด่านศุลกากรช่องสะงำจึงได้ให้ข้อหารือรวมถึงอธิบายถึงบทบาทการกำกับดูแลสถานการณ์ดังกล่าวภายใต้กฎหมายศุลกากรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียในบรรยากาศการประชุมอย่างเป็นกันเอง

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 กรกฎาคม 2562 10:56:33
จำนวนผู้เข้าชม : 71
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร