ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 18 เข้าชมวันนี้
  • 40 เข้าชมเดือนนี้
  • 20,917 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6676049 (IP Phone) โทรสาร : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ประชุมสภากาแฟที่ช่องสะงำ (30 กรกฎาคม 2562)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายธีระ สุวรรณพงษ์ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟของหน่วยงานบริหารจัดการชายแดนช่องสะงำ ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ด่านศุลกากรช่องสะงำ ตรวจคนเข้าเมืองศรีสะเกษ ด่านตรวจพืชช่องสะงำ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม ดูพื้นที่ช่องสะงำ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา และหน่วยงานทางด้านความมั่นคง โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงในประเด็นที่ตนเกียวข้อง ดังนี้
     1. เอกสารของประชาชนที่เดินทางเข้า - ออก ระหว่างไทยและกัมพูชา ได้แก่ Border Pass และ Passport
     2. แนวทางในการปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างในบริเวณชายแดนช่องสะงำ โดยการปลูกต้นรวงผึ้ง
     3. แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งหน่วยงาน ณ บริเวณพรมแดนต้องใช้ร่วมกัน
     4. การเฝ้าระวังเรื่องของยาเสพติดอย่างเข้มงวด
     5. กรณีของมันสำปะหลังต้นพันธุ์ ยังสามารถส่งออกได้ ขณะนี้มีเพียงประกาศของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีการห้ามเคลื่อนย้ายมันสำปะหลังและส่วนของต้นมันสำปะหลังทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบด่าง
     6. การส่งต่อผู้ป่วยให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 4 สิงหาคม 2562 17:42:13
จำนวนผู้เข้าชม : 97
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร