ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายธีระ  สุวรรณพงษ์ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564
2. นายวรชิต  เดชบวรลักษณ์ กุมภาพันธ์ 2565 - ตุลาคม 2565
3. นายพิชยา เจริญสันต์ มกราคม 2566 - เมษายน 2566

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 23 สิงหาคม 2566 11:10:16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร