ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

ช่องทางข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

ท่านสามารถติดต่อให้ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ในกรณีที่ท่านเห็นว่า ไม่ได้รับความสะดวกเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้


กล่องรับฟังข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน
ป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ จนท.ศุลกากร
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 พฤศจิกายน 2561 11:47:20
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร