ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

สถิติ สินค้านำเข้า-ส่งออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 256513 พฤษภาคม 2565 14:30:3427
2 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 256513 พฤษภาคม 2565 14:29:1611
3 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนมีนาคม 25653 เมษายน 2565 07:53:2848
4 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมีนาคม 25653 เมษายน 2565 07:53:0515
5 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256510 มีนาคม 2565 07:58:3362
6 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256510 มีนาคม 2565 07:58:2341
7 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนมกราคม 25653 กุมภาพันธ์ 2565 11:54:5150
8 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมกราคม 25653 กุมภาพันธ์ 2565 11:54:2245
9 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 2565 12:45:2057
10 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนธันวาคม 25646 มกราคม 2565 12:44:4434
11 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 2564 14:14:2453
12 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 2564 14:13:4637
13 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25658 เมษายน 2565 10:38:3891
14 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25644 พฤศจิกายน 2564 16:11:2353
15 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25644 พฤศจิกายน 2564 16:10:5143
16 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25644 ตุลาคม 2564 10:41:5555
17 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25644 ตุลาคม 2564 10:41:2247
18 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนสิงหาคม 25642 กันยายน 2564 16:34:4460
19 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนสิงหาคม 25642 กันยายน 2564 16:34:1576
20 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25643 สิงหาคม 2564 10:48:3376
21 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25643 สิงหาคม 2564 10:48:1153
22 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25644 กรกฎาคม 2564 08:49:4561
23 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25644 กรกฎาคม 2564 08:48:5560
24 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 256416 ตุลาคม 2564 10:50:50199
25 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25632 มิถุนายน 2564 12:47:10121
26 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25622 มิถุนายน 2564 12:46:5890
27 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25612 มิถุนายน 2564 12:46:4671
28 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25602 มิถุนายน 2564 12:46:3470
29 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25642 มิถุนายน 2564 09:39:4357
30 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25642 มิถุนายน 2564 09:39:2353
31 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25644 พฤษภาคม 2564 09:20:4872
32 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25644 พฤษภาคม 2564 09:20:0666
33 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25643 เมษายน 2564 20:39:5978
34 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25643 เมษายน 2564 20:39:3261
35 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25643 มีนาคม 2564 08:58:0779
36 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25643 มีนาคม 2564 08:57:2385
37 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25644 กุมภาพันธ์ 2564 12:59:0784
38 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25644 กุมภาพันธ์ 2564 12:58:3681
39 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25633 มกราคม 2564 12:01:39110
40 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25633 มกราคม 2564 12:01:10111
41 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25632 ธันวาคม 2563 16:27:45114
42 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25632 ธันวาคม 2563 16:27:38102
43 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25632 พฤศจิกายน 2563 16:03:4191
44 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25632 พฤศจิกายน 2563 16:03:07116
45 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25632 ตุลาคม 2563 16:21:3687
46 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25632 ตุลาคม 2563 16:20:57108
47 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25632 กันยายน 2563 09:22:54120
48 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25632 กันยายน 2563 09:22:1798
49 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25632 สิงหาคม 2563 14:57:22120
50 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25632 สิงหาคม 2563 14:56:40102
51 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25632 กรกฎาคม 2563 15:32:32121
52 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25632 กรกฎาคม 2563 15:32:14132
53 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25632 มิถุนายน 2563 15:24:08109
54 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25632 มิถุนายน 2563 15:23:26120
55 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25633 พฤษภาคม 2563 16:15:06107
56 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25633 พฤษภาคม 2563 16:14:39111
57 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25632 เมษายน 2563 18:02:49119
58 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25632 เมษายน 2563 18:02:14107
59 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25633 มีนาคม 2563 10:33:03114
60 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25633 มีนาคม 2563 10:32:37114
61 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25632 กุมภาพันธ์ 2563 14:18:41132
62 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25632 กุมภาพันธ์ 2563 14:17:58129
63 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25623 มกราคม 2563 10:31:30140
64 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25623 มกราคม 2563 10:31:02118
65 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25621 ธันวาคม 2562 13:40:59122
66 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25621 ธันวาคม 2562 13:40:34120
67 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25621 พฤศจิกายน 2562 13:00:56198
68 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25621 พฤศจิกายน 2562 12:58:54129
69 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25621 พฤศจิกายน 2562 12:59:59130
70 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25621 พฤศจิกายน 2562 13:00:30131
71 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562 08:27:59179
72 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562 08:27:37123
73 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562 16:38:12129
74 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562 16:37:40157
75 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25623 กรกฎาคม 2562 12:53:57145
76 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25623 กรกฎาคม 2562 12:54:07137
77 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 25622 มิถุนายน 2562 22:13:03147
78 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 25622 มิถุนายน 2562 22:12:17155
79 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 25621 พฤษภาคม 2562 13:27:04147
80 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 25621 พฤษภาคม 2562 13:26:42159
81 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25622 เมษายน 2562 10:54:17179
82 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25622 เมษายน 2562 10:54:54175
83 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25624 มีนาคม 2562 19:23:37157
84 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25624 มีนาคม 2562 19:23:12156
85 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25623 กุมภาพันธ์ 2562 15:10:58146
86 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25623 กุมภาพันธ์ 2562 15:10:36149
87 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25613 มกราคม 2562 09:37:06170
88 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25613 มกราคม 2562 09:36:43151
89 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25614 ธันวาคม 2561 19:26:02149
90 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25614 ธันวาคม 2561 19:25:28149
91 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25611 พฤศจิกายน 2561 15:25:14158
92 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25611 พฤศจิกายน 2561 15:24:53154
93 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561 19:59:55138
94 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561 19:59:49126
95 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25612 กันยายน 2561 11:08:05131
96 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25612 กันยายน 2561 10:52:56120
97 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25613 สิงหาคม 2561 10:24:58117
98 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25613 สิงหาคม 2561 10:24:27124
99 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25612 กรกฎาคม 2561 08:52:33123
100 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25612 กรกฎาคม 2561 08:52:40121
ผลลัพท์ทั้งหมด 133 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร