ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

สถิติ สินค้านำเข้า-ส่งออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25632 ธันวาคม 2563 16:27:453
2 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25632 ธันวาคม 2563 16:27:381
3 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25632 พฤศจิกายน 2563 16:03:4120
4 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25632 พฤศจิกายน 2563 16:03:0710
5 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25632 ตุลาคม 2563 16:21:3625
6 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25632 ตุลาคม 2563 16:20:5714
7 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25632 กันยายน 2563 09:22:5447
8 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25632 กันยายน 2563 09:22:1727
9 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25632 สิงหาคม 2563 14:57:2248
10 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25632 สิงหาคม 2563 14:56:4030
11 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25632 กรกฎาคม 2563 15:32:3261
12 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25632 กรกฎาคม 2563 15:32:1447
13 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25632 มิถุนายน 2563 15:24:0847
14 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25632 มิถุนายน 2563 15:23:2645
15 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25633 พฤษภาคม 2563 16:15:0653
16 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25633 พฤษภาคม 2563 16:14:3939
17 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25632 เมษายน 2563 18:02:4954
18 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25632 เมษายน 2563 18:02:1438
19 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25633 มีนาคม 2563 10:33:0356
20 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25633 มีนาคม 2563 10:32:3743
21 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25632 กุมภาพันธ์ 2563 14:18:4167
22 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25632 กุมภาพันธ์ 2563 14:17:5853
23 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25623 มกราคม 2563 10:31:3070
24 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25623 มกราคม 2563 10:31:0249
25 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25621 ธันวาคม 2562 13:40:5973
26 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25621 ธันวาคม 2562 13:40:3459
27 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25621 พฤศจิกายน 2562 13:00:56129
28 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25621 พฤศจิกายน 2562 12:58:5466
29 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25621 พฤศจิกายน 2562 12:59:5982
30 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25621 พฤศจิกายน 2562 13:00:3068
31 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562 08:27:59126
32 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562 08:27:3765
33 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562 16:38:1283
34 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562 16:37:4099
35 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25623 กรกฎาคม 2562 12:53:5798
36 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25623 กรกฎาคม 2562 12:54:0780
37 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 25622 มิถุนายน 2562 22:13:03105
38 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 25622 มิถุนายน 2562 22:12:1792
39 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 25621 พฤษภาคม 2562 13:27:04105
40 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 25621 พฤษภาคม 2562 13:26:42104
41 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25622 เมษายน 2562 10:54:17138
42 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25622 เมษายน 2562 10:54:54120
43 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25624 มีนาคม 2562 19:23:37116
44 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25624 มีนาคม 2562 19:23:12101
45 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25623 กุมภาพันธ์ 2562 15:10:58105
46 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25623 กุมภาพันธ์ 2562 15:10:3698
47 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25613 มกราคม 2562 09:37:06121
48 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25613 มกราคม 2562 09:36:43106
49 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25614 ธันวาคม 2561 19:26:02107
50 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25614 ธันวาคม 2561 19:25:28105
51 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25611 พฤศจิกายน 2561 15:25:14117
52 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25611 พฤศจิกายน 2561 15:24:5398
53 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561 19:59:55100
54 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561 19:59:4984
55 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25612 กันยายน 2561 11:08:0591
56 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25612 กันยายน 2561 10:52:5666
57 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25613 สิงหาคม 2561 10:24:5883
58 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25613 สิงหาคม 2561 10:24:2766
59 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25612 กรกฎาคม 2561 08:52:3382
60 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25612 กรกฎาคม 2561 08:52:4078
61 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 25614 มิถุนายน 2561 11:12:5684
62 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 25614 มิถุนายน 2561 11:12:2881
63 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 25613 พฤษภาคม 2561 09:22:4591
64 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 25613 พฤษภาคม 2561 09:22:1279
65 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25612 เมษายน 2561 13:41:3587
66 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25612 เมษายน 2561 13:41:0389
67 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25615 มีนาคม 2561 17:58:48117
68 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25615 มีนาคม 2561 17:58:3894
69 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25611 กุมภาพันธ์ 2561 14:00:19107
70 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25611 กุมภาพันธ์ 2561 14:00:1088
71 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25601 มกราคม 2561 12:43:23101
72 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25601 มกราคม 2561 12:42:49104
73 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25601 ธันวาคม 2560 15:46:59119
74 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25601 ธันวาคม 2560 15:47:07111
75 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25601 พฤศจิกายน 2560 17:40:56110
76 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 256012 พฤศจิกายน 2560 10:33:0197
77 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25602 ตุลาคม 2560 12:42:58109
78 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25602 ตุลาคม 2560 12:42:19123
79 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25607 กันยายน 2560 09:53:0690
80 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25607 กันยายน 2560 09:53:1694
81 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25602 สิงหาคม 2560 19:36:52102
82 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25602 สิงหาคม 2560 19:33:5887
83 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25607 กรกฎาคม 2560 13:14:5276
84 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25607 กรกฎาคม 2560 13:14:2098
85 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 256017 มิถุนายน 2560 12:59:33138
86 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 256017 มิถุนายน 2560 12:59:10126
87 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 256017 มิถุนายน 2560 12:58:4297
88 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 256017 มิถุนายน 2560 12:58:1293
89 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 256017 มิถุนายน 2560 11:39:2088
90 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 256017 มิถุนายน 2560 11:38:11112
91 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256017 มิถุนายน 2560 12:57:47108
92 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 256017 มิถุนายน 2560 12:57:07105
93 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 256017 มิถุนายน 2560 12:56:09197
ผลลัพท์ทั้งหมด 93 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร