ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 13 เข้าชมวันนี้
  • 103 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,841 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6676000 ต่อ 225500 (IP Phone) โทรสาร : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th หรือ sangam.customs@gmail.com

งบทดลองประจำเดือน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25665 กันยายน 2566 11:19:028
2 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 25668 สิงหาคม 2566 10:49:269
3 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 25664 กรกฎาคม 2566 15:39:3812
4 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 25668 มิถุนายน 2566 09:34:0312
5 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 25663 พฤษภาคม 2566 12:11:2216
6 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25663 เมษายน 2566 18:15:0619
7 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 2566 17:50:4824
8 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 25663 กุมภาพันธ์ 2566 08:30:0919
9 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25654 มกราคม 2566 14:07:5422
10 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565 13:49:4122
11 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 25653 พฤศจิกายน 2565 10:36:1321
12 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25654 ตุลาคม 2565 16:11:1222
13 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25652 กันยายน 2565 17:02:5021
14 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 16:18:3731
15 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 25654 กรกฎาคม 2565 18:42:2336
16 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 25652 มิถุนายน 2565 15:20:2043
17 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 25652 พฤษภาคม 2565 16:55:5145
18 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25657 เมษายน 2565 10:46:5844
19 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มีนาคม 2565 16:32:3548
20 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 25651 กุมภาพันธ์ 2565 16:09:5443
21 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 25644 มกราคม 2565 18:13:1754
22 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 25641 ธันวาคม 2564 14:15:5446
23 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 2 พฤศจิกายน 2564 10:59:1045
24 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25644 ตุลาคม 2564 10:23:1652
25 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25642 กันยายน 2564 08:01:0452
26 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 25642 กันยายน 2564 08:01:1762
27 งบประจำเดือน มิถุนายน 25642 กรกฎาคม 2564 16:52:0471
28 งบประจำเดือน พฤษภาคม 25643 มิถุนายน 2564 11:14:2367
29 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 25645 พฤษภาคม 2564 15:15:4370
30 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25648 เมษายน 2564 08:24:1578
31 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25642 มีนาคม 2564 14:23:3383
32 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 25642 กุมภาพันธ์ 2564 11:34:5581
33 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25637 มกราคม 2564 09:19:2990
34 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25632 ธันวาคม 2563 10:59:4677
35 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25635 พฤศจิกายน 2563 09:26:2178
36 งบทดลองงวด 12 ประจำปีงบประมาณ 256321 ตุลาคม 2563 16:25:3678
37 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 25635 ตุลาคม 2563 17:01:4990
38 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25633 กันยายน 2563 07:57:2090
39 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 25635 สิงหาคม 2563 07:43:30112
40 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 256310 กรกฎาคม 2563 09:31:42103
41 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 25635 พฤษภาคม 2563 09:18:41113
42 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 256316 เมษายน 2563 13:45:31111
43 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25633 มีนาคม 2563 10:49:19112
44 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 25636 กุมภาพันธ์ 2563 09:46:11120
45 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 25627 มกราคม 2563 09:42:14113
46 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25625 ธันวาคม 2562 09:31:37121
47 งบทดลอประจำเดือน ตุลาคม 25625 ธันวาคม 2562 09:29:27118
48 งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 25621 ตุลาคม 2562 14:45:53133
49 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 25624 กันยายน 2562 10:58:34125
50 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 25626 สิงหาคม 2562 12:39:26120
51 งบทดลองเดือน มิถุนายน 25622 กรกฎาคม 2562 15:34:53120
52 งบทดลองเดือน พฤษภาคม 25626 มิถุนายน 2562 10:08:38133
53 งบทดลองเดือน เมษายน 25622 พฤษภาคม 2562 08:58:45135
54 งบทดลองเดือน มีนาคม 25622 เมษายน 2562 12:29:03126
55 งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 25621 มีนาคม 2562 14:14:42128
56 งบทดลองเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 2562 08:43:45133
57 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 25613 มกราคม 2562 11:44:39125
58 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 25614 ธันวาคม 2561 16:04:23129
59 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 25612 พฤศจิกายน 2561 15:19:52137
60 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 25612 พฤศจิกายน 2561 15:15:11144
61 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 25613 ตุลาคม 2561 11:23:36133
62 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 25614 กันยายน 2561 16:49:41135
63 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 25612 สิงหาคม 2561 17:54:34137
64 งบทดลองเดือน มิถุนายน 25615 กรกฎาคม 2561 17:55:01132
65 งบทดลองเดือน พฤษภาคม 256113 มิถุนายน 2561 10:31:06120
66 งบทดลองเดือน เมษายน 25617 พฤษภาคม 2561 09:54:37122
67 งบทดลองเดือน มีนาคม 25612 เมษายน 2561 13:25:29134
68 งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 25613 มีนาคม 2561 17:08:01151
69 งบทดลองเดือน มกราคม 25615 กุมภาพันธ์ 2561 10:49:24170
70 งบทดลองเดือน ธันวาคม 256012 มกราคม 2561 12:01:28144
71 งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 25605 ธันวาคม 2560 08:10:19171
72 งบทดลองเดือน ตุลาคม 25603 พฤศจิกายน 2560 10:03:53146
ผลลัพท์ทั้งหมด 72 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร