ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 17 เข้าชมวันนี้
  • 317 เข้าชมเดือนนี้
  • 13,614 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6676000 ต่อ 225500 โทรสาร : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2562 10:12:157
2 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2562 10:11:357
3 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2562 10:10:267
4 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก4 กุมภาพันธ์ 2562 16:57:5930
5 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก4 กุมภาพันธ์ 2562 16:57:2121
6 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ด่านศุลกากรช่องสะงำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 มกราคม 2562 15:51:3127
7 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมุ้งลวดพร้อมเหล็กดัดบ้านพักข้าราชการ ด่านศุลกากรช่องสะงำ จำนวน 20 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มกราคม 2562 15:50:3633
8 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ด่านศุลกากรช่องสะงำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 ธันวาคม 2561 10:40:4527
9 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมก่อสร้างฐานรากห้องชั่งและหลังคาคลุม)26 พฤศจิกายน 2561 09:28:3823
10 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2561 11:31:1827
11 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทตลับผงหมึกพร้อมใช้งาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2561 11:31:0127
12 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 ตุลาคม 2561 08:10:0127
13 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 ตุลาคม 2561 08:09:4030
14 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 227 กันยายน 2561 09:30:4333
15 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 227 กันยายน 2561 09:30:1231
16 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 กันยายน 2561 18:36:4231
17 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 กันยายน 2561 18:36:0330
18 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2561 20:20:1031
19 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2561 20:19:5225
20 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2561 20:19:3432
21 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2561 19:14:4341
22 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 กันยายน 2561 19:14:0230
23 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกพร้อมก่อสร้างฐานราก ห้องชั่งและหลังคาคลุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 สิงหาคม 2561 18:07:5337
24 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทธงชาติ, ธงสัญลักษณ์, โต๊ะหมู่บูชา, พานพุ่ม จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2561 14:01:2029
25 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกพร้อมก่อสร้างฐานราก ห้องชั่งและหลังคาคลุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 กรกฎาคม 2561 17:50:5946
26 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๘ รายการ ด่านศุลกากรช่องสะงำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2561 19:43:5236
27 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานด่านศุลกากรช่องสะงำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2561 19:44:1039
28 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขนย้ายพร้อมติดตั้งระบบ Voice Over IP จากด่านศุลกากรนครพนม มาติดตั้งที่ด่านศุลกากรช่องสะงำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 ธันวาคม 2560 19:42:5250
29 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเดินสายสัญญาณและสายไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมจำนวน ๒๙ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 ธันวาคม 2560 17:52:3450
30 ประกวดราคาจ้างโครงการเดินสายสัญญาณและสายไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวม จำนวน 29 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 ธันวาคม 2560 16:00:2794
31 ประกาศด่านศุลกากรช่องสะงำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่ทำการด่านศุลกากรช่องสะงำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2560 16:00:1895
ผลลัพท์ทั้งหมด 31 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร