ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3 เข้าชมวันนี้
  • 93 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,831 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6676000 ต่อ 225500 (IP Phone) โทรสาร : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th หรือ sangam.customs@gmail.com

นายด่านศุลกากรช่องสะงำ ร่วมประชุมหารือเพื่อการกำหนดมาตรการในการผ่านแดนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะหารือร่วมกับ นายแปน โก๊ะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งมีแนวชายแดนติดต่อกัน โดยมีการหารือร่วมกันเพื่อการกำหนดมาตรการในการผ่านแดนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำของประชาชนทั้งสองประเทศ อีกทั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
      สรุปมาตรการ ประกอบด้วย
     1) ระงับการผ่านแดนของประชาชนทั้ง 2 ประเทศเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย คงอนุญาตให้เฉพาะสินค้าที่ต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร ทั้งนี้จำกัดคนเฉพาะคนขับและคนขนของอีก 1 คน โดยจะต้องผ่านการกลั่นกรองเรื่องสุขภาพ ความสะอาด ทั้งพาหนะและสินค้า
     2) กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจะพิจารณาเป็นรายกรณี ไม่อนุญาตกรณีมีไข้/มีความเสี่ยง
     โดยมี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอภูสิงห์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 นายด่านศุลกากรช่องสะงำ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ  เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำด่านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 มีนาคม 2563 13:32:35
จำนวนผู้เข้าชม : 284
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร