ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

ความเป็นมา

ด่านศุลกากรช่องสะงำ
เลขที่ 300 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

    ด้วยระยะทางจากจังหวัดศรีสะเกษ 87 กิโลเมตร และขึ้นสู่ทางลาดชัน 10 กิโลเมตร ถึงบริเวณที่สูงและเทือกเขาระดับความสูงประมาณ 150 -200 เมตรจากรับน้ำทะเล บนพื้นที่กว่า 35 ไร่ของป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลาเป็นที่ตั้งของ “ด่านศุลกากรช่องสะงำ”ท่ามกลางพื้นที่ป่าเนื้อที่ 966 ไร่ 2 งาน  31 ตารางวา แหล่งชุมชนใกล้เคียงที่สุดมีจำนวน คือ ชุมชนตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ นอกจากรถส่วนตัวแล้วการเดินทางสู่ช่องสะงำ สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านอำเภอขุขันธ์ และปลายทางที่ด่านพรมแดนช่องสะงำ ทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์

    ด่านศุลกากรช่องสะงำ เริ่มปฏิบัติพิธีการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน รับผิดชอบด่านพรมแดนช่องสะงำ และพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีพรมแดนติดกับช่องจวม อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยกระทรวงการคลังได้ประกาศกฎกระทรวง กำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556  กำหนดให้เป็นด่านศุลกากรช่องสะงำและด่านพรมแดนช่องสะงำ เป็นด่านศุลกากรสำหรับเขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรกับราชอาณาจักรกัมพูชาสำหรับนำของเข้าหรือส่งของออกหรือสำหรับส่งของออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า หรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท รวมทั้งกำหนดให้ถนนจากพรมแดนช่องสะงำไปตามถนนบ้านแซร์ไปร์-ช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษถึงด่านศุลกากรช่องสะงำ เป็นทางอนุมัติ

    อาคารที่ทำการของด่านฯ ดำเนินการจัดสร้างโดยงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 แล้วเสร็จประมาณ ปลายปี พ.ศ. 2557 โดย นายธีระ สุวรรณพงษ์ นายด่านศุลกากรช่องสะงำเป็นผู้แทนของกรมศุลกากรในการรับมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

 

1. จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำเดิม

 

2. จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำปัจจุบัน (ก่อนปรับปรุง)

 

 

3. จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำในปัจจุบัน

 

4. ด่านศุลกากรช่องสะงำ

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ตุลาคม 2560 13:00:13
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร