ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

สถิติ สินค้านำเข้า-ส่งออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25621 ธันวาคม 2562 13:40:5916
2 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25621 ธันวาคม 2562 13:40:345
3 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25621 พฤศจิกายน 2562 13:00:5645
4 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25621 พฤศจิกายน 2562 12:58:5419
5 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25621 พฤศจิกายน 2562 12:59:5933
6 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25621 พฤศจิกายน 2562 13:00:3020
7 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562 08:27:5947
8 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562 08:27:3719
9 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562 16:38:1241
10 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562 16:37:4044
11 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25623 กรกฎาคม 2562 12:53:5753
12 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25623 กรกฎาคม 2562 12:54:0740
13 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 25622 มิถุนายน 2562 22:13:0357
14 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 25622 มิถุนายน 2562 22:12:1745
15 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 25621 พฤษภาคม 2562 13:27:0463
16 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 25621 พฤษภาคม 2562 13:26:4260
17 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25622 เมษายน 2562 10:54:1790
18 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25622 เมษายน 2562 10:54:5474
19 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25624 มีนาคม 2562 19:23:3768
20 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25624 มีนาคม 2562 19:23:1252
21 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25623 กุมภาพันธ์ 2562 15:10:5866
22 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25623 กุมภาพันธ์ 2562 15:10:3653
23 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25613 มกราคม 2562 09:37:0679
24 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25613 มกราคม 2562 09:36:4367
25 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25614 ธันวาคม 2561 19:26:0265
26 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25614 ธันวาคม 2561 19:25:2862
27 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25611 พฤศจิกายน 2561 15:25:1480
28 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25611 พฤศจิกายน 2561 15:24:5361
29 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561 19:59:5573
30 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561 19:59:4957
31 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25612 กันยายน 2561 11:08:0570
32 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25612 กันยายน 2561 10:52:5646
33 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25613 สิงหาคม 2561 10:24:5863
34 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25613 สิงหาคม 2561 10:24:2750
35 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25612 กรกฎาคม 2561 08:52:3362
36 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25612 กรกฎาคม 2561 08:52:4064
37 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 25614 มิถุนายน 2561 11:12:5663
38 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 25614 มิถุนายน 2561 11:12:2865
39 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 25613 พฤษภาคม 2561 09:22:4573
40 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 25613 พฤษภาคม 2561 09:22:1261
41 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25612 เมษายน 2561 13:41:3572
42 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25612 เมษายน 2561 13:41:0374
43 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25615 มีนาคม 2561 17:58:4899
44 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25615 มีนาคม 2561 17:58:3878
45 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25611 กุมภาพันธ์ 2561 14:00:1993
46 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25611 กุมภาพันธ์ 2561 14:00:1074
47 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25601 มกราคม 2561 12:43:2387
48 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25601 มกราคม 2561 12:42:4990
49 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25601 ธันวาคม 2560 15:46:59107
50 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25601 ธันวาคม 2560 15:47:0798
51 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25601 พฤศจิกายน 2560 17:40:5697
52 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 256012 พฤศจิกายน 2560 10:33:0187
53 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25602 ตุลาคม 2560 12:42:5897
54 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25602 ตุลาคม 2560 12:42:19109
55 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25607 กันยายน 2560 09:53:0680
56 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25607 กันยายน 2560 09:53:1679
57 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25602 สิงหาคม 2560 19:36:5291
58 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25602 สิงหาคม 2560 19:33:5878
59 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25607 กรกฎาคม 2560 13:14:5265
60 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25607 กรกฎาคม 2560 13:14:2085
61 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 256017 มิถุนายน 2560 12:59:33124
62 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 256017 มิถุนายน 2560 12:59:10116
63 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 256017 มิถุนายน 2560 12:58:4282
64 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 256017 มิถุนายน 2560 12:58:1281
65 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 256017 มิถุนายน 2560 11:39:2078
66 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 256017 มิถุนายน 2560 11:38:11100
67 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256017 มิถุนายน 2560 12:57:4795
68 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 256017 มิถุนายน 2560 12:57:0792
69 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 256017 มิถุนายน 2560 12:56:09181
ผลลัพท์ทั้งหมด 69 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร