ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

สถิติ สินค้านำเข้า-ส่งออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ส.ค. 664 กันยายน 2566 11:28:2641
2 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ส.ค. 664 กันยายน 2566 11:27:0519
3 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ต.ค. 65 -ส.ค. 664 กันยายน 2566 11:25:4513
4 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ต.ค. 65 -ส.ค. 664 กันยายน 2566 11:25:2711
5 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ก.ค. 6610 สิงหาคม 2566 11:28:3753
6 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ก.ค. 6610 สิงหาคม 2566 11:27:4823
7 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ต.ค. 65 -ก.ค. 6610 สิงหาคม 2566 11:24:2223
8 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ต.ค. 65 -ก.ค. 6610 สิงหาคม 2566 11:24:0622
9 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ต.ค. 65 -มิ.ย. 665 กรกฎาคม 2566 15:38:4168
10 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ต.ค. 65 -มิ.ย. 665 กรกฎาคม 2566 15:38:0232
11 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มิ.ย. 664 กรกฎาคม 2566 09:54:4739
12 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มิ.ย. 664 กรกฎาคม 2566 09:52:5127
13 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ต.ค. 65 -พ.ค. 669 มิถุนายน 2566 09:14:3447
14 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ต.ค. 65 -พ.ค. 669 มิถุนายน 2566 09:13:5826
15 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พ.ค. 668 มิถุนายน 2566 11:28:2629
16 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พ.ค. 668 มิถุนายน 2566 11:27:5022
17 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน เม.ย. 668 มิถุนายน 2566 11:22:0620
18 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน เม.ย. 668 มิถุนายน 2566 11:20:4625
19 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25669 พฤษภาคม 2566 16:26:0337
20 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25663 มีนาคม 2566 19:01:3139
21 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25663 มีนาคม 2566 19:01:4926
22 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมกราคม 256610 กุมภาพันธ์ 2566 19:57:4332
23 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 256610 กุมภาพันธ์ 2566 19:56:3232
24 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนธันวาคม 256520 มกราคม 2566 15:54:1941
25 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนธันวาคม 256520 มกราคม 2566 15:29:2130
26 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนพฤศจิกายน 256510 ธันวาคม 2565 09:08:0377
27 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256510 ธันวาคม 2565 09:07:0225
28 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 256511 พฤศจิกายน 2565 09:52:5057
29 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 256511 พฤศจิกายน 2565 10:20:2140
30 สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 - ก.ย.65)12 ตุลาคม 2565 11:48:4567
31 สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 - ก.ย.65)12 ตุลาคม 2565 11:47:4542
32 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 256510 ตุลาคม 2565 15:49:5142
33 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 256510 ตุลาคม 2565 15:50:0633
34 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 256513 กันยายน 2565 10:18:1536
35 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 256510 กันยายน 2565 09:47:5935
36 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 256518 สิงหาคม 2565 16:04:4059
37 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 256510 สิงหาคม 2565 14:58:1951
38 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25656 สิงหาคม 2565 14:59:1640
39 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 256518 กรกฎาคม 2565 14:55:4659
40 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 256510 มิถุนายน 2565 11:08:4788
41 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 256510 มิถุนายน 2565 11:04:3981
42 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 256513 พฤษภาคม 2565 14:30:3486
43 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 256513 พฤษภาคม 2565 14:29:1680
44 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนมีนาคม 25653 เมษายน 2565 07:53:2898
45 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมีนาคม 25653 เมษายน 2565 07:53:0564
46 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256510 มีนาคม 2565 07:58:33114
47 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256510 มีนาคม 2565 07:58:2389
48 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนมกราคม 25653 กุมภาพันธ์ 2565 11:54:5194
49 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมกราคม 25653 กุมภาพันธ์ 2565 11:54:2297
50 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 2565 12:45:20101
51 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนธันวาคม 25646 มกราคม 2565 12:44:4479
52 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 2564 14:14:2491
53 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 2564 14:13:4682
54 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25658 เมษายน 2565 10:38:38147
55 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25644 พฤศจิกายน 2564 16:11:2396
56 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25644 พฤศจิกายน 2564 16:10:5183
57 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25644 ตุลาคม 2564 10:41:55100
58 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25644 ตุลาคม 2564 10:41:2289
59 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนสิงหาคม 25642 กันยายน 2564 16:34:4494
60 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนสิงหาคม 25642 กันยายน 2564 16:34:15114
61 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25643 สิงหาคม 2564 10:48:33112
62 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25643 สิงหาคม 2564 10:48:1188
63 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25644 กรกฎาคม 2564 08:49:45102
64 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25644 กรกฎาคม 2564 08:48:55101
65 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 256416 ตุลาคม 2564 10:50:50266
66 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25632 มิถุนายน 2564 12:47:10174
67 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25622 มิถุนายน 2564 12:46:58139
68 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25612 มิถุนายน 2564 12:46:46115
69 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25602 มิถุนายน 2564 12:46:34114
70 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25642 มิถุนายน 2564 09:39:4399
71 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25642 มิถุนายน 2564 09:39:2389
72 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25644 พฤษภาคม 2564 09:20:48110
73 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25644 พฤษภาคม 2564 09:20:06100
74 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25643 เมษายน 2564 20:39:59119
75 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25643 เมษายน 2564 20:39:3293
76 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25643 มีนาคม 2564 08:58:07114
77 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25643 มีนาคม 2564 08:57:23124
78 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25644 กุมภาพันธ์ 2564 12:59:07122
79 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25644 กุมภาพันธ์ 2564 12:58:36111
80 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25633 มกราคม 2564 12:01:39145
81 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25633 มกราคม 2564 12:01:10142
82 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25632 ธันวาคม 2563 16:27:45145
83 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25632 ธันวาคม 2563 16:27:38138
84 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25632 พฤศจิกายน 2563 16:03:41129
85 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25632 พฤศจิกายน 2563 16:03:07145
86 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25632 ตุลาคม 2563 16:21:36125
87 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25632 ตุลาคม 2563 16:20:57145
88 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25632 กันยายน 2563 09:22:54152
89 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25632 กันยายน 2563 09:22:17125
90 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25632 สิงหาคม 2563 14:57:22165
91 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25632 สิงหาคม 2563 14:56:40138
92 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25632 กรกฎาคม 2563 15:32:32148
93 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25632 กรกฎาคม 2563 15:32:14165
94 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25632 มิถุนายน 2563 15:24:08148
95 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25632 มิถุนายน 2563 15:23:26150
96 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25633 พฤษภาคม 2563 16:15:06140
97 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25633 พฤษภาคม 2563 16:14:39143
98 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25632 เมษายน 2563 18:02:49153
99 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25632 เมษายน 2563 18:02:14142
100 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25633 มีนาคม 2563 10:33:03145
ผลลัพท์ทั้งหมด 174 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร