ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

สถิติ สินค้านำเข้า-ส่งออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ ต.ค.64 - พ.ค.65)10 มิถุนายน 2565 10:52:0327
2 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 256510 มิถุนายน 2565 11:08:4734
3 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 256510 มิถุนายน 2565 11:04:3937
4 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 256513 พฤษภาคม 2565 14:30:3441
5 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 256513 พฤษภาคม 2565 14:29:1633
6 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนมีนาคม 25653 เมษายน 2565 07:53:2855
7 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมีนาคม 25653 เมษายน 2565 07:53:0525
8 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256510 มีนาคม 2565 07:58:3370
9 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256510 มีนาคม 2565 07:58:2352
10 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนมกราคม 25653 กุมภาพันธ์ 2565 11:54:5157
11 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมกราคม 25653 กุมภาพันธ์ 2565 11:54:2254
12 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 2565 12:45:2064
13 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนธันวาคม 25646 มกราคม 2565 12:44:4441
14 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 2564 14:14:2458
15 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 2564 14:13:4645
16 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25658 เมษายน 2565 10:38:38103
17 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25644 พฤศจิกายน 2564 16:11:2360
18 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25644 พฤศจิกายน 2564 16:10:5149
19 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25644 ตุลาคม 2564 10:41:5560
20 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25644 ตุลาคม 2564 10:41:2254
21 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนสิงหาคม 25642 กันยายน 2564 16:34:4465
22 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนสิงหาคม 25642 กันยายน 2564 16:34:1580
23 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25643 สิงหาคม 2564 10:48:3380
24 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25643 สิงหาคม 2564 10:48:1159
25 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25644 กรกฎาคม 2564 08:49:4565
26 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25644 กรกฎาคม 2564 08:48:5565
27 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 256416 ตุลาคม 2564 10:50:50217
28 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25632 มิถุนายน 2564 12:47:10130
29 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25622 มิถุนายน 2564 12:46:5898
30 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25612 มิถุนายน 2564 12:46:4679
31 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ 25602 มิถุนายน 2564 12:46:3477
32 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25642 มิถุนายน 2564 09:39:4365
33 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25642 มิถุนายน 2564 09:39:2358
34 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25644 พฤษภาคม 2564 09:20:4878
35 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25644 พฤษภาคม 2564 09:20:0669
36 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25643 เมษายน 2564 20:39:5985
37 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25643 เมษายน 2564 20:39:3266
38 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25643 มีนาคม 2564 08:58:0785
39 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25643 มีนาคม 2564 08:57:2392
40 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25644 กุมภาพันธ์ 2564 12:59:0791
41 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25644 กุมภาพันธ์ 2564 12:58:3686
42 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25633 มกราคม 2564 12:01:39117
43 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25633 มกราคม 2564 12:01:10115
44 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25632 ธันวาคม 2563 16:27:45121
45 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25632 ธันวาคม 2563 16:27:38106
46 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25632 พฤศจิกายน 2563 16:03:4197
47 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25632 พฤศจิกายน 2563 16:03:07119
48 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25632 ตุลาคม 2563 16:21:3692
49 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25632 ตุลาคม 2563 16:20:57111
50 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25632 กันยายน 2563 09:22:54125
51 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25632 กันยายน 2563 09:22:17102
52 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25632 สิงหาคม 2563 14:57:22126
53 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 25632 สิงหาคม 2563 14:56:40106
54 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25632 กรกฎาคม 2563 15:32:32126
55 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 25632 กรกฎาคม 2563 15:32:14136
56 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25632 มิถุนายน 2563 15:24:08115
57 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 25632 มิถุนายน 2563 15:23:26124
58 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25633 พฤษภาคม 2563 16:15:06112
59 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 25633 พฤษภาคม 2563 16:14:39115
60 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25632 เมษายน 2563 18:02:49124
61 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25632 เมษายน 2563 18:02:14111
62 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25633 มีนาคม 2563 10:33:03119
63 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25633 มีนาคม 2563 10:32:37118
64 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25632 กุมภาพันธ์ 2563 14:18:41142
65 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25632 กุมภาพันธ์ 2563 14:17:58133
66 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25623 มกราคม 2563 10:31:30146
67 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25623 มกราคม 2563 10:31:02120
68 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25621 ธันวาคม 2562 13:40:59126
69 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25621 ธันวาคม 2562 13:40:34124
70 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25621 พฤศจิกายน 2562 13:00:56203
71 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25621 พฤศจิกายน 2562 12:58:54132
72 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25621 พฤศจิกายน 2562 12:59:59134
73 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25621 พฤศจิกายน 2562 13:00:30134
74 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562 08:27:59181
75 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562 08:27:37128
76 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562 16:38:12134
77 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562 16:37:40162
78 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25623 กรกฎาคม 2562 12:53:57150
79 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 25623 กรกฎาคม 2562 12:54:07139
80 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 25622 มิถุนายน 2562 22:13:03152
81 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 25622 มิถุนายน 2562 22:12:17158
82 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 25621 พฤษภาคม 2562 13:27:04151
83 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 25621 พฤษภาคม 2562 13:26:42162
84 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25622 เมษายน 2562 10:54:17182
85 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25622 เมษายน 2562 10:54:54180
86 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25624 มีนาคม 2562 19:23:37161
87 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25624 มีนาคม 2562 19:23:12160
88 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25623 กุมภาพันธ์ 2562 15:10:58148
89 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 25623 กุมภาพันธ์ 2562 15:10:36155
90 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25613 มกราคม 2562 09:37:06175
91 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 25613 มกราคม 2562 09:36:43157
92 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25614 ธันวาคม 2561 19:26:02153
93 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25614 ธันวาคม 2561 19:25:28152
94 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25611 พฤศจิกายน 2561 15:25:14163
95 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 25611 พฤศจิกายน 2561 15:24:53157
96 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561 19:59:55141
97 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 25612 ตุลาคม 2561 19:59:49129
98 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25612 กันยายน 2561 11:08:05135
99 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 25612 กันยายน 2561 10:52:56123
100 สถิติสินค้า นำเข้า-ส่งออก 20 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 25613 สิงหาคม 2561 10:24:58121
ผลลัพท์ทั้งหมด 136 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร