ด่านศุลกากรช่องสะงำ กรมศุลกากร
Chong Sa-Ngam Customs House : Royal Thai Customs
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5 เข้าชมวันนี้
  • 1,087 เข้าชมเดือนนี้
  • 54,397 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6676049 (IP Phone) โทรสาร : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th หรือ sangam.customs@gmail.com

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน27 กุมภาพันธ์ 2567 16:08:1643
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทตลับผงหมึกพร้อมใช้งาน จำนวน 10 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ4 เมษายน 2565 11:41:5289
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทตลับผงหมึกพร้อมใช้งาน จำนวน 7 รายการ20 มกราคม 2565 15:15:3096
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานดูแลสวน)24 ตุลาคม 2564 14:38:42205
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง จำนวน 3 หลัง2 สิงหาคม 2564 08:56:12133
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ27 กรกฎาคม 2564 14:53:51101
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานดูแลสวน)8 กันยายน 2563 18:38:26134
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ26 พฤษภาคม 2563 16:41:30133
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทตลับผงหมึกพร้อมใช้งาน จำนวน 2 รายการ30 มีนาคม 2563 12:30:04157
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา, จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา และจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2562 16:17:08160
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทตลับผงหมึกพร้อมใช้งาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2562 16:42:23186
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการติดตั้งมุ้งลวดพร้อมเหล็กดัดบ้านพักข้าราชการ ด่านศุลกากรช่องสะงำ จำนวน 20 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ธันวาคม 2561 10:09:12161
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2561 11:29:54175
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทตลับผงหมึกพร้อมใช้งาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง23 ตุลาคม 2561 07:41:47175
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2561 17:49:41194
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2561 17:49:35171
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2561 17:49:30189
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ด่าน ศุลกากรช่องสะงำ (e-bidding)5 กันยายน 2561 17:47:19183
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (e-bidding)5 กันยายน 2561 17:47:13182
20 เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 และปร4-6 (ก่อสร้างบ้านพัก) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ27 ตุลาคม 2564 18:43:28272
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (e-bidding)5 กันยายน 2561 17:47:06177
ผลลัพท์ทั้งหมด 21 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องสะงำ
300 ม.8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
หมายเลขโทรศัพท์ : -
อีเมล์ : 73200000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องสะงำ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2021 ด่านศุลกากรช่องสะงำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร